Wat kunnen we voor u verzorgen?

Om aan te geven wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van bermverlaging vindt u hieronder een compact overzicht van onze werkzaamheden en diensten.
Wij zijn bij voorkeur vanaf het begin betrokken bij de werkzaamheden. In de voorbereiding meten wij dan alvast de bermen en voorzien wij u van een offerte. U kunt dan alvast rekening houden met uw budgetten.
Ook al wordt wel eens gedacht dat onze machine alleen voor het grotere werk geschikt is, komen wij ook graag voor het kleine werk bij u langs; dus ook voor één dag!


Bermverlaging langs alle soorten wegen
Bermen kunnen langs alle soorten wegen worden verlaagd; zoals klinkerwegen en asfaltwegen. Op wegen met én zonder obstakels!

Berm onder profiel
Onze machine heeft de mogelijkheid om profielen aan te brengen die aflopend of aflopend zijn met een tegenverkanting (om uitspoeling van naastgelegen bermen te voorkomen).

Inmeting bermen
Onze bermhoogtemeter heeft de mogelijkheid om zorgvuldig te bepalen hoeveel grond er vrij komt over een bepaalde afstand. Het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan is hierdoor mogelijk.

Grondonderzoek
Om vooraf vast te kunnen stellen wat de mogelijkheden zijn voor de vrijkomende grond, is grondonderzoek nodig. Ook dit kunnen wij voor u verzorgen.

Klic-melding
Bij - zoals men dat zegt – ‘grond roeren’, hoort een bepaalde verantwoordelijkheid m.b.t. kabels en leidingen. Het doen van een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatiecentrum) is hierbij een verplichting, die wij graag op ons nemen.

Omgevingsmanagement
Om overlast tot een minimum te beperken, is goed omgevingsmanagement een must. Onze professionele omgevingsmanagers pakken dit graag voor u op.

Grond afvoeren
Grond afvoeren? Dit kunnen we uiteraard voor u regelen. De vrijkomende grond voeren wij af naar een door u aan te wijzen depot of grondbank.

S.R.O.I.
Bepaalde S.R.O.I. verplichtingen? Wij denken graag met u mee! Ook op het vlak van S.R.O.I. kunnen wij u van dienst zijn.

Verkeersmaatregelen
Veiligheid staat voorop en goede verkeersmaatregelen maken daar deel van uit. Onze dienst verkeersmaatregelen kan u hierin ontzorgen.

Eindrapportage
Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd maken wij, indien gewenst, een eindrapportage.