Bermverlagingsproces

Ons bermverlagingsproces is geschikt voor grote en kleine werkzaamheden; dus ook voor werkzaamheden in één dag! Ons unieke proces bestaat uit de volgende vier onderdelen:

1. Inmeting

2. Analyse

3. Bermverlaging

4. Oplevering

Video bermverlagingsproces

De inmeting

Opdrachtgevers hanteren afwaterende eisen voor bermen. Zo hanteert Rijkswaterstaat de eis dat de bermhoogte maximaal 7cm onder de deklaag mag zijn. Om onze opdrachtgevers inzicht te verschaffen in welke mate de bermhoogte nog voldoet aan de afwaterende eisen, hebben wij een eigen bermhoogtemeter ontwikkeld. De bermhoogtemeter geeft een totaalbeeld van de bermsituatie.

De bermhoogtemeter werkt als volgt:
De meetwagen meet vanaf een vaste hoogte, namelijk het asfalt. Het 3e en 4e wiel van de wagen rijden over de naastgelegen berm. De wagen heeft twee wielen ten behoeve van de nauwkeurigheid van de berekening; gaten/ kleine oneffenheden blijven zo buiten beeld. Middels een hoekmeter wordt het hoogteverschil tussen de meetwagen en het 3e wiel bepaald. Daarnaast wordt bepaald naar welke zijde de rijbaan afwatert. Iedere 5 meter (metingen zijn instelbaar tussen 20 cm en 10 meter) wordt de bermhoogte gemeten. Een GPS-signaal zorgt ervoor dat alle meetpunten omgezet worden naar een X- en Y-coördinaat. Deze zijn zichtbaar in ons GIS-portaal. Het resultaat wordt middels rode lijnen, voorzien van een begin- en eindpunt, aangeven. Dit zijn de wegdelen die verlaagd dienen te worden. De uitvoering kan nu aan de slag!


Met de verkregen data kunnen wij meer!
De inmeting van de bermen kan ook gebruikt worden voor het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan . De verkregen data geven een duidelijk beeld van de hoogteligging van de bermen en geven samen met factoren als b.v. grondsoort en gebruik van de weg een goede doorkijk naar de komende jaren. Zo kunnen wij bepalen wanneer een berm verlaagd dient te worden.

BermhoogtemeterDe analyse

Onze collega’s op kantoor bekijken en analyseren de gemeten gegevens nauwkeurig in de GIS-kaart. De analyse maakt duidelijk wat er precies moet gebeuren. Ook grafische elementen zoals de breedte en de hoogte van de berm, aanwezige obstakels etc. worden hierop aangegeven.

Bermverlaging

De bermverlagingswerkzaamheden worden uitgevoerd naar aanleiding van de gegevens van de inmeting of naar een eigen inventarisatie van de opdrachtgever.
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden worden de werklocaties door onze collega’s van de werkvoorbereiding ingevoerd in een pc-tablet. Hierdoor weet de machinist waar (welke wegen) hij/zij de bermen moet verlagen; het begin en eindpunt van de werkzaamheden en waar de uitvoering startte.
De wegdelen waarvan de bermen zijn verlaagd, worden door de machinist als voltooid ‘afgevinkt’ op de pc-tablet en automatisch doorgegeven aan de werkvoorbereiding. Dit wordt gedaan t.b.v. de voortgangsbewaking en de verificatie; er is zo altijd een up-to-date beeld beschikbaar. Indien gewenst zijn deze gegevens ook beschikbaar voor de opdrachtgever, middels een meekijkfunctie.


De oplevering

Een opleverregistratie wordt bij ons standaard meegenomen. Daarnaast kunnen, indien gewenst, de werkzaamheden worden opgeleverd middels een rondgang.
Na akkoordbevinding van de uitgevoerde werkzaamheden wordt de eindregistratie opgemaakt en aan de opdrachtgever toegezonden.

Budgettering en meerjaren onderhoudsplan

Steeds vaker komt bij ons (in het kader van budgettering) de vraag naar een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor het verlagen van de wegbermen. Vanuit onze expertise en door middel van de verkregen data vanuit de inmeting (met onze bermhoogtemeter) is het voor ons mogelijk om een onderhoudsplan op te stellen voor uw wegenareaal in looptijd variërend van 2 tot en met 5 jaar.
Het onderhoudsplan inclusief budgettering verschaft u optimaal inzicht in het beheersen van uw onderhoudsbegroting.