Welkom op bermverlagen.nl

Maak kennis met ons unieke bermverlagingsproces. Van inmeting en analyse tot bermverlaging en oplevering.

Waarom uw bermen verlagen?

Uitzetting en begroeiing van de bodem maken dat bermen hoger komen te liggen dan de rijbaan. Dit heeft als gevolg dat de afvoer van het hemelwater niet meer naar de berm kan plaatsvinden. Het water blijft op het wegdek staan, wat resulteert in het minder zichtbaar zijn van de wegmarkering. De kans op aquaplaning wordt vergroot en schrikreacties kunnen optreden bij weggebruikers.
Water dat op de rijbaan blijft liggen is mede een oorzaak van verzadiging van de berm direct naast deze rijbaan. Passerende voertuigen zorgen hierdoor vervolgens voor schade aan het wegdek. Tijdens winterse omstandigheden zorgt opvriezing ook voor veel schade aan het wegdek.

Te hoge berm

Op de foto is te zien dat een te hoge berm de oorzaak is van slechte afwatering.

Ons unieke bermverlagingsproces

Ons bermverlagingsproces bestaat uit vier onderdelen, namelijk:

- Inmeting.

- Analyse.

- Bermverlaging.

- Oplevering.

Meer weten over ons proces? Druk op bermverlagingsproces.

Snelwegberm na uitvoering

De voordelen van onze bermverlagingsmachine

Anders dan bij het verlagen van de te hoog liggende bermen door een hydraulische graafmachine of een bermschaaf is onze machine niet beperkt tot één profiel qua afwerking. De machine is volledig hydraulisch instelbaar en kan een tegenprofiel aanbrengen om uitspoeling of afstroming te voorkomen. Door de uitgebreide instellingsmogelijkheden vormen bomen en wegmeubilair, zoals bebording of geleiderail, geen obstakel bij de uitvoering. De werkbreedte kan variëren tussen 80 en 180 cm. Kortom, onze bermverlagingsmachine heeft veel mechanische voordelen!
De juiste machine, maar ook de juiste mensen! Onze organisatie is uiteraard gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren. Wij beschikken tevens over een jarenlange (maar liefst 30 jaar!) kennis en kunde op het gebied van bermverlagen. Meer weten? Druk op geschiedenis.

Onze oplossing

Hoogtemeting bermen

In 2018 hebben wij zelf een bermhoogtemeter ontwikkeld en in gebruik genomen. De bermhoogtemeter is ontwikkeld om voor opdrachtgever een op GIS-data gestuurde inventarisatie te kunnen maken. Deze geeft een overzicht van het beheer van de bermen in relatie tot de afwateringscapaciteit.

De uit deze inventarisatie verkregen data kan door de opdrachtgever worden gebruikt voor het opstellen van een meerjarenplan voor bermverlaging. Uiteraard kunnen wij ook een dergelijk meerjarenplan voor u opstellen en u daarmee compleet ontzorgen.

Onze bermhoogtemeter